Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
ID 92.1 (Online) (Hà Nội)
0 10 10 1355
BTCK

2022-09-22 17:42:36 · 39 views

BTCK

2022-09-24 00:40:58 · 40 views

BTCM

2022-09-24 03:03:27 · 19 views

btck

2022-09-24 18:31:35 · 17 views

BTCK

2022-09-24 18:54:02 · 54 views

btck - phạm vũ đức bình

2022-09-24 19:17:39 · 63 views

BTCK

2022-09-24 20:28:04 · 5 views

Bài tập cuối môn

2022-09-25 01:43:22 · 74 views

btvn5

2022-09-19 19:26:21 · 43 views

BTVN-5

2022-09-20 00:07:23 · 9 views

bvn5

2022-09-20 09:56:53 · 59 views

Bài tập về nhà buổi 5

2022-09-24 17:34:47 · 13 views

btvn4

2022-09-15 12:16:30 · 61 views

btvn 4

2022-09-15 16:39:04 · 29 views

BTVN 4

2022-09-15 17:03:48 · 21 views

BTVN buổi 4

2022-09-15 17:25:14 · 15 views

bvn4

2022-09-15 17:39:32 · 17 views

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVNB4

2022-09-15 18:47:17 · 9 views

BTVN-4

2022-09-15 18:49:54 · 13 views

Bài tập về nhà buổi 4

2022-09-20 19:53:53 · 21 views

btvn3

2022-09-11 17:00:29 · 46 views

BTVN - 3

2022-09-12 00:26:17 · 32 views

BTVN 3

2022-09-13 16:53:03 · 16 views

BTVN 3

2022-09-13 17:02:26 · 18 views

BTVN Buổi 3

2022-09-13 17:46:13 · 11 views

BTVN 3

2022-09-13 18:03:17 · 53 views

Phạm Vũ Đức Bình - BTVNB3

2022-09-13 18:59:28 · 9 views

Bài tập về nhà buổi 4

2022-09-15 16:03:40 · 9 views

BTVN-2

2022-09-07 23:05:45 · 30 views

bvn2

2022-09-08 00:35:18 · 27 views

Bài tập về nhà buổi 2

2022-09-08 14:12:45 · 90 views

btvn2

2022-09-08 15:00:40 · 22 views

BTVN 2

2022-09-08 17:54:58 · 25 views

BTVN buổi 2

2022-09-08 18:11:40 · 17 views

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVNB2

2022-09-08 18:57:21 · 13 views

BTVN 2

2022-09-08 19:00:42 · 16 views

BTVN B2

2022-09-08 19:32:03 · 9 views

BTVN 2

2022-09-13 15:48:57 · 7 views

Layout 1

2022-08-30 22:37:45 · 53 views

BTVN buổi 1

2022-09-03 16:22:08 · 41 views

BTVN B1

2022-09-05 00:15:15 · 24 views

Bai tap 1

2022-09-05 11:45:05 · 15 views

BTVN-1

2022-09-05 23:15:18 · 20 views

BTVN1 - Đức Luân

2022-09-06 13:57:09 · 49 views

btvn 1

2022-09-06 15:42:56 · 12 views

BTVN buổi 1

2022-09-06 16:21:51 · 15 views

btvn 1

2022-09-06 16:53:23 · 7 views

btvn 1

2022-09-06 17:40:33 · 9 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-09-06 17:54:47 · 20 views

BTVN 1

2022-09-06 18:51:28 · 16 views

PHẠM VŨ ĐỨC BÌNH - BTVNB1

2022-09-08 19:13:34 · 3 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 1 Làm lại 2 mẫu layout cho sẵn
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 2 Làm lại layout theo mẫu
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 3 Chọn 3 mẫu layout trong các mẫu cho sẵn và làm lại
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 4 Thiết kế 2 trang đôi có sử dụng lưới
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 5 Thiết kế layout sử dụng các màu thuần sắc trong vòng tròn thuần sắc
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập cuối môn Thiết kế một ấn phẩm dàn trang: catalouge, magazine, portfolio, biography, album, ...