Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PS 93.7 (Offline)
0 0 11 1031
Sự kiện giới thiệu Budweiser là hãng bia tài trợ cho WC2022 và chương trình khuyến mãi cho đợt WC 2022

2022-10-21 13:57:36 · 23 views

BTCK

2022-10-21 14:31:28 · 28 views

BTCM

2022-10-21 15:10:59 · 16 views

BTCK

2022-10-21 15:12:17 · 30 views

BTCK

2022-10-21 15:19:00 · 9 views

BTCK

2022-10-21 15:49:02 · 14 views

.

2022-10-21 20:15:28 · 21 views

Bài tập cuối kỳ

2022-10-22 02:31:32 · 17 views

BTCK

2022-10-28 02:48:44 · 14 views

Thiết Kế Ấn Phẩm Truyền Thông (3 phương án)

2022-10-19 13:25:59 · 45 views

BTVN buổi 6

2022-10-19 14:15:15 · 28 views

Poster cuối khoá

2022-10-19 14:27:59 · 43 views

ấn phẩm truyền thông

2022-10-19 14:55:13 · 37 views

BTVN

2022-10-19 15:08:00 · 21 views

Budweiser

2022-10-19 16:53:32 · 8 views

.

2022-10-21 13:27:05 · 7 views

BTCK

2022-10-21 13:48:03 · 4 views

BTB6

2022-10-21 14:32:54 · 9 views

Bai tap 5

2022-10-14 13:07:15 · 26 views

btvn buổi 5

2022-10-14 13:11:27 · 11 views

Bai tap 5

2022-10-14 14:04:27 · 16 views

BTVN buổi 5

2022-10-14 14:19:51 · 13 views

Portfolio cover

2022-10-14 14:35:02 · 9 views

Baài tập buổi 4

2022-10-12 14:59:17 · 21 views

vecna stranger things

2022-10-12 15:05:43 · 5 views

poster

2022-10-12 15:21:20 · 17 views

BTVN buổi 4

2022-10-14 14:15:41 · 9 views

spiderman3

2022-10-17 21:34:06 · 7 views

Buổi 4

2022-11-04 01:33:52 · 5 views

bài 3

2022-10-06 23:58:49 · 19 views

bt buổi 3

2022-10-07 07:13:39 · 33 views

BTVN buoi 3

2022-10-07 13:29:45 · 12 views

BTVN Buổi 2

2022-10-07 13:34:27 · 17 views

vecna stranger things

2022-10-07 14:06:25 · 20 views

Coffee

2022-10-07 14:31:41 · 14 views

.

2022-10-09 23:17:23 · 7 views

Bai tap 3 lam lai

2022-10-11 23:26:49 · 14 views

sửa btvn buổi 3

2022-10-21 11:21:07 · 6 views

Sửa BTVN buổi 2

2022-10-04 17:45:11 · 45 views

bài 2

2022-10-04 21:25:59 · 22 views

BTVN buổi 2

2022-10-05 01:44:04 · 38 views

homework2

2022-10-05 11:12:47 · 20 views

BTVN Buổi 2 - College art

2022-10-05 11:37:49 · 15 views

Buổi 2

2022-10-05 13:01:32 · 39 views

Man Utd on the rise

2022-10-05 13:26:58 · 9 views

Phan Hoang Yen

2022-10-05 13:39:34 · 16 views

her

2022-10-05 14:23:42 · 16 views

Bai tap 2 chinh sua

2022-10-11 23:16:59 · 7 views

homework 1

2022-09-29 17:45:31 · 16 views

bài tập về nhà buổi 1

2022-09-29 19:25:53 · 17 views

bài 1

2022-09-29 20:18:26 · 10 views

BTVN Buổi 1

2022-09-30 00:35:33 · 9 views

Dao Minh Hieu nop bai

2022-09-30 01:01:54 · 16 views

BTVN buổi 1 của Khiêm

2022-09-30 04:49:14 · 7 views

bài tập ă

2022-09-30 05:04:40 · 30 views

Vecna in Hogwart

2022-09-30 10:25:43 · 15 views

Nhật Quang

2022-09-30 10:42:55 · 13 views

Linh Chi

2022-09-30 12:37:36 · 11 views

BTVN B1 :)

2022-10-05 16:41:00 · 5 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 1 Sử dụng công cụ đã học để cắt ghép đơn giản.
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 2 Làm một tấm collage art.
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 3 Thiết kế một Home page cho 1 website bất kỳ.
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 4 Thiết kế poster
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 5 Thiết kế portfolio
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Demo BTCM Thiết kế bộ ấn phẩm truyền thông.
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTCM Thiết kế bộ ấn phẩm truyền thông.