Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 93.7 (Offline)
0 4 1 1569
infographic

2022-10-21 19:10:55 · 33 views

btap cuối khóa

2022-10-21 19:13:58 · 25 views

BTCK

2022-10-21 19:14:56 · 33 views

Bài tập cuối kỳ

2022-10-21 20:04:34 · 117 views

Word of mouth marketing

2022-10-24 17:15:30 · 12 views

BTCK

2022-10-28 14:48:33 · 17 views

infographic

2022-10-28 20:34:35 · 14 views

Bài tập cuối kỳ

2022-10-29 00:47:22 · 19 views

BTCK

2022-10-31 00:25:35 · 8 views

Demo bài tập cuối kỳ

2022-10-19 18:06:08 · 20 views

dàn bài cuối kỳ

2022-10-21 19:01:03 · 16 views

infographic

2022-10-21 19:09:02 · 17 views

BT buoi 5

2022-10-28 14:47:52 · 4 views

thiệp chuc mừng ngay phu nữ

2022-10-12 10:19:25 · 21 views

Bài tập buổi 4

2022-10-12 11:51:11 · 25 views

Bài tập giữa kỳ

2022-10-12 12:23:18 · 27 views

thiệp mời

2022-10-12 14:53:02 · 30 views

bt giữa kì

2022-10-12 15:04:12 · 54 views

Thiệp Halloween

2022-10-12 16:56:15 · 115 views

Mom's Day

2022-10-12 17:35:05 · 15 views

BTVN B4

2022-10-12 18:54:00 · 17 views

btgk

2022-10-12 19:02:47 · 12 views

Bài tập giữa kỳ

2022-10-14 12:48:16 · 12 views

BÀI GIỮA KỲ

2022-10-14 18:47:12 · 12 views

BÀI TẬP GIỮA KÌ

2022-10-14 19:05:34 · 5 views

Bài tập buổi 4

2022-10-16 13:49:49 · 8 views

bt buổi 3

2022-10-07 07:26:53 · 106 views

Typography

2022-10-07 09:50:04 · 32 views

BTVN Buổi 3 - Ngọc Khánh

2022-10-07 15:27:41 · 16 views

BTVN BUỔI 3

2022-10-07 17:09:33 · 23 views

BT buổi 3

2022-10-07 17:23:25 · 30 views

Typography

2022-10-07 17:24:59 · 11 views

typography

2022-10-07 17:51:01 · 13 views

bài tập buổi 3

2022-10-07 18:41:31 · 22 views

tupac

2022-10-07 18:58:35 · 11 views

BTVN buổi 3

2022-10-07 19:21:03 · 8 views

typography

2022-10-09 11:41:12 · 11 views

ai b3

2022-10-11 00:18:29 · 5 views

Buổi 3

2022-10-11 23:47:12 · 5 views

Cruella - Bài tập buổi 2

2022-10-05 00:22:42 · 33 views

BÀI TẬP BUỔI 2

2022-10-05 01:28:28 · 24 views

bài tập buổi 2

2022-10-05 01:51:50 · 54 views

BTVN buổi 2

2022-10-05 10:39:05 · 52 views

BTVN Buổi 2 - Ngọc Khánh

2022-10-05 12:03:18 · 18 views

flat

2022-10-05 17:59:39 · 16 views

portrait

2022-10-05 18:00:22 · 15 views

vẽ hình

2022-10-05 18:53:44 · 16 views

abc

2022-10-05 18:59:33 · 16 views

Buổi 2

2022-10-06 22:24:16 · 6 views

BTVN buổi 2

2022-10-07 15:28:05 · 8 views

Buổi 2

2022-10-10 22:05:26 · 4 views

BTVN buổi 1

2022-09-29 16:15:22 · 26 views

Hân - Bài về nhà 1

2022-09-30 00:04:15 · 40 views

BTVN BUỔI 1

2022-09-30 00:09:49 · 37 views

Bài tập buổi 1

2022-09-30 03:47:34 · 106 views

buoi 1

2022-09-30 10:09:51 · 18 views

fruit

2022-09-30 10:26:17 · 20 views

Vẽ hoa quả đơn giản

2022-09-30 10:26:26 · 16 views

BTVN Buổi 1 - Ngọc Khánh

2022-09-30 11:06:40 · 13 views

Đĩa trái cây

2022-09-30 16:16:08 · 12 views

vẽ 3 hoa quả

2022-09-30 17:41:19 · 10 views

Vẽ hoa quả

2022-09-30 18:13:07 · 7 views

Cam - táo - chanh

2022-10-02 00:44:14 · 10 views

BÀI TẬP BUỔI 1

2022-10-04 10:48:26 · 6 views

ai buoi 1

2022-10-10 22:09:01 · 5 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 1 Vẽ lại từ 3 loại trái cây trở lên
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 2 Vẽ lại một bức ảnh có chủ thể ("Flat illustration" hoặc "Doodle on Photos")
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 3 Tự sáng tạo 1 bản Expressive Typography
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 4 Thiết kế một tấm thiệp cho ngày lễ bất kì (sinh nhật, 8/3, giáng sinh, ngày của mẹ, thiệp cưới, v.v..) kích thước A4 dọc
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 5 Dàn Layout Infographic cho bài tập cuối khóa
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 8] Tổng kết Hoàn thiện BTCK