Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
PR 93.3 (Online) (Hà Nội)
0 0 1 92
PR 93.3 - BTCK

2022-10-23 03:42:20 · 18 views

BTGK

2022-10-22 20:28:44 · 10 views

[ PR ] ↬ BTVN 02.

2022-10-07 02:14:09 · 8 views

BTVN B2

2022-10-07 12:36:22 · 5 views

NgoThiLinhChi BTVN Buổi 2 Premiere 93 1

2022-10-07 20:28:24 · 12 views

BTVN buổi 2

2022-10-07 23:18:59 · 9 views

[ PR ] ㄟ BTVN 01.

2022-10-06 03:11:55 · 9 views

Nguyễn Thành Long BTVN B1

2022-10-07 10:34:17 · 3 views

BTVN Buổi 1_ Nguyễn Phương Thảo

2022-10-07 14:57:11 · 6 views

BTVN buổi 1

2022-10-07 15:17:09 · 12 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 1 Dựng video footage Buổi 1 theo 1 bài hát
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN BUỔI 2 Dựng 3 đoạn hội thoại trong 1 video
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN GIỮA KÌ Dựng đoạn video với chuyển cảnh nâng cao
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN CUỐI KHOÁ Quay và dựng video có thời lượng 1p30s – 2p (chủ đề tự chọn)