Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
DP 93.1 (Offline)
0 7 27 1425
bài cuối kì

2022-12-18 10:42:46 · 23 views

Bài cuối kỳ

2022-12-18 10:47:43 · 23 views

BTCK - Bìa sách

2022-12-18 10:48:23 · 73 views

Bai cuoi ky

2022-12-18 10:50:30 · 37 views

BT cuối kì

2022-12-18 13:04:57 · 13 views

BT CUỐI KỲ

2022-12-18 16:23:39 · 98 views

Bài tập giữa kỳ

2022-12-03 09:06:53 · 73 views

Mayar

2022-12-03 12:55:26 · 49 views

Thiết kế nhân vật

2022-12-03 18:01:42 · 123 views

Bài tập giữa kì

2022-12-05 15:46:56 · 50 views

BÀI TẬP GIỮA KÌ 12/09

2022-12-09 14:49:49 · 44 views

Bài tập giữa kì

2022-12-09 22:24:23 · 15 views

Bài giữa kì - Nguyễn Ngọc Minh

2022-12-09 23:37:31 · 14 views

BT giua ky

2022-12-10 10:31:47 · 86 views

nhân vật

2022-12-10 10:59:18 · 6 views

bài tập căn phòng

2022-11-18 22:31:10 · 21 views

Isometric - B6

2022-11-18 23:16:03 · 105 views

BT

2022-11-18 23:19:50 · 12 views

Bài tập về nhà

2022-11-19 00:58:16 · 8 views

BTVN 6

2022-11-19 02:23:49 · 9 views

BTVN buoi6

2022-11-19 10:44:05 · 48 views

cây

2022-11-12 22:53:37 · 17 views

bt cay

2022-11-12 23:05:38 · 10 views

BTVN B5 - Tree

2022-11-12 23:36:19 · 22 views

Bài tập về nhà buổi 5

2022-11-13 01:24:24 · 10 views

btvn 5

2022-11-13 01:57:23 · 8 views

CÂY LÊN MÀU

2022-11-13 09:17:12 · 14 views

bt b4

2022-11-10 18:17:49 · 15 views

BTVN B4

2022-11-11 22:53:41 · 26 views

BTVN 4

2022-11-12 02:33:15 · 9 views

BTVN buoi4

2022-11-12 17:11:21 · 8 views

BTVN buoi 3

2022-11-05 22:46:14 · 23 views

btvn buổi 3

2022-11-06 00:31:24 · 14 views

bt b3

2022-11-06 09:09:00 · 6 views

BTVN B3 - phong cảnh

2022-11-07 23:40:41 · 11 views

bài tập b2

2022-11-03 19:04:27 · 30 views

BTVN Buổi 2 - Nhà

2022-11-04 12:19:41 · 41 views

Ngôi nhà cà phê

2022-11-04 17:41:15 · 26 views

Bai Tap

2022-11-04 22:19:38 · 26 views

Bài tập về nhà buổi 2

2022-11-04 22:57:50 · 12 views

nhật thu

2022-11-04 23:54:15 · 11 views

btvn buoi 2

2022-11-05 08:38:29 · 7 views

Phạm Thảo

2022-11-05 09:22:04 · 15 views

BTVN buổi 1

2022-10-29 23:27:14 · 24 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-10-29 23:58:30 · 29 views

BTVN

2022-10-30 01:07:49 · 18 views

phác thảo hai đồ vật

2022-10-30 08:16:16 · 27 views

Bai tap

2022-10-30 08:46:26 · 10 views

Ký họa đồ vật - Bùi Hằng

2022-10-30 08:54:36 · 26 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
Bài tập về nhà buổi 1 1. Hoàn thiện bài 1+ 2 trên lớp ------ 2. Kí hoạ 2 đồ vật
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
Bài tập về nhà buổi 2 Sáng tạo tạo hình NHÀ từ các hình cơ bản (nên chọn góc chính diện)
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
Bài tập về nhà buổi 3 Vẽ lại tranh theo mẫu có sẵn và đổi tone màu
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
Bài tập về nhà buổi 4 Lên màu bài tập buổi 2 (không lên màu background)
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
Bài tập về nhà buổi 5 Tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
Bài tập về nhà buổi 6 Vẽ 1 góc phòng hoặc 1 căn phòng Isometric
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập giữa kì Thiết kế nhân vật
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập cuối kì Chọn 1 trong 4 chủ đề: Harry Potter - Hoàng tử bé - Cây tre trăm đốt - Tấm Cám để vẽ tranh kín hoặc bìa sách