Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 94.5 (Offline)
1 0 14 590
Bài tập cuối kỳ

2022-11-17 02:28:12 · 35 views

btvn

2022-11-17 14:31:14 · 17 views

Bài tập cuối khoá

2022-11-17 15:12:36 · 12 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ CUỐI KÌ

2022-11-17 16:33:25 · 11 views

btvn ck

2022-11-21 18:52:24 · 32 views

bài tập cuối kì

2022-11-29 23:58:01 · 8 views

Bản draft cho infographic cuối kì

2022-11-15 14:10:43 · 15 views

BTVN GK

2022-11-08 00:58:06 · 35 views

bài tập 4

2022-11-08 05:27:43 · 30 views

BÀI TẬP GIỮA KÌ

2022-11-08 14:41:20 · 11 views

btvn b4

2022-11-08 15:09:32 · 11 views

btvn4

2022-11-13 17:19:24 · 3 views

Hoàng Lan

2022-11-17 13:54:12 · 2 views

Sleepover

2022-11-19 12:57:51 · 4 views

Bài tập Expressive Typography

2022-11-03 10:09:36 · 14 views

btvn 3

2022-11-03 12:17:08 · 9 views

BTVN buổi 3- Typography

2022-11-03 12:55:33 · 7 views

Typography

2022-11-03 18:45:07 · 8 views

btvn

2022-11-07 13:25:54 · 3 views

typography

2022-11-07 22:45:36 · 4 views

btvn

2022-11-08 14:39:16 · 13 views

Hoàng Lan

2022-11-17 13:44:17 · 2 views

Trịnh Diệu Linh-BTVN 2

2022-10-27 21:42:50 · 30 views

BTVN buổi 2

2022-10-30 01:04:28 · 23 views

Bai tap 2

2022-10-31 15:48:54 · 27 views

btvn2

2022-11-01 01:34:40 · 17 views

btvn

2022-11-01 14:00:20 · 9 views

BTVN buổi 2

2022-11-01 14:20:02 · 16 views

btvn

2022-11-01 19:16:57 · 8 views

Hoàng Lan

2022-11-02 16:57:24 · 15 views

BTVN 1- Trịnh Diệu Linh

2022-10-26 17:18:44 · 31 views

Bai Tap 1

2022-10-26 18:12:34 · 46 views

BTVN số 1: một số loại hoa quả

2022-10-26 20:23:42 · 38 views

BTVN B1

2022-10-27 19:20:10 · 12 views

BTVN Buổi 1

2022-10-29 00:44:58 · 10 views

btvn

2022-10-29 14:33:05 · 8 views

btvn

2022-10-30 01:16:33 · 8 views

vẽ hoa quả

2022-10-31 17:23:00 · 5 views

Buoi_1_AI

2022-11-01 14:10:54 · 1 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 1 Vẽ lại từ 3 loại trái cây trở lên
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 2 Vẽ lại một bức ảnh có chủ thể ("Flat illustration" hoặc "Doodle on Photos")
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 3 Sử dụng các công cụ đã học tự sáng tạo 1 bản Expressive Typography
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 4 Thiết kế một tấm thiệp cho ngày lễ bất kì
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 5 Bản draft cho infographic cuối kì