Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 94.7 (Offline)
0 5 13 1993
Bài tập cuối kỳ

2022-11-17 10:32:25 · 43 views

BTCK - Infographic

2022-11-18 18:00:45 · 32 views

BTVN CUỐI KÌ

2022-11-18 19:14:59 · 10 views

bt cuối khóa

2022-11-18 19:32:12 · 13 views

BTCK

2022-11-20 16:25:27 · 7 views

BTCK

2022-11-28 01:23:25 · 13 views

Bài cuối kỳ - Đinh Phương Linh

2022-11-29 11:00:49 · 16 views

BTCK

2022-11-29 23:32:33 · 7 views

BTCK

2022-11-30 02:27:33 · 5 views

bài tập cuối khóa

2022-11-18 14:12:04 · 20 views

Layout

2022-11-18 17:48:10 · 19 views

Bài tập cuối khóa

2022-11-18 18:03:49 · 13 views

Draft btck

2022-11-18 18:09:45 · 13 views

BTCK

2022-11-30 02:26:20 · 2 views

btvn 4

2022-11-08 22:25:03 · 46 views

bài 4

2022-11-08 22:44:17 · 29 views

BTVN 4

2022-11-09 00:30:28 · 28 views

BTVN buổi 4

2022-11-09 14:45:26 · 110 views

BTVN Giữa Kỳ

2022-11-09 16:56:34 · 23 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ 4

2022-11-09 17:06:06 · 28 views

NOEL

2022-11-09 17:22:39 · 82 views

MC

2022-11-09 18:09:23 · 28 views

Thiệp Ngày nhà giáo

2022-11-09 18:27:42 · 13 views

bt b4

2022-11-09 18:46:00 · 12 views

BTVN buổi 4

2022-11-09 18:56:17 · 20 views

BTVN buổi 4 - Đinh Phương Linh

2022-11-11 18:56:01 · 24 views

BTVN BUỔI 4

2022-11-11 19:11:47 · 14 views

bài tập giữa kì

2022-11-11 21:04:21 · 87 views

BÀI TẬP GIỮA KÌ

2022-11-13 01:03:19 · 10 views

BTVN buổi 4

2022-11-13 01:10:58 · 34 views

BT Giữa kỳ

2022-11-13 17:58:45 · 9 views

BTVN B3

2022-11-03 17:13:28 · 39 views

BTVN buổi 3

2022-11-04 00:05:44 · 25 views

btvn 3

2022-11-04 11:18:53 · 22 views

bài tập 3

2022-11-04 15:34:53 · 17 views

BTVN BUỔI 3

2022-11-04 16:27:57 · 17 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ 3

2022-11-04 16:48:00 · 19 views

BTVN Buổi 3

2022-11-04 17:21:24 · 20 views

bt b3

2022-11-04 17:33:47 · 15 views

BTVN B3

2022-11-04 17:54:35 · 23 views

BTVN buổi 3

2022-11-04 18:25:36 · 11 views

BTVN buổi 2 - Đinh Phương Linh

2022-11-04 18:50:55 · 11 views

BTVN3

2022-11-04 18:53:44 · 14 views

BTVN buổi 2

2022-10-31 22:27:43 · 34 views

bt buổi 2

2022-11-01 11:27:17 · 27 views

BTVN 2

2022-11-01 13:33:59 · 41 views

BTVN b2

2022-11-01 15:29:43 · 42 views

BTVN buổi 2

2022-11-01 21:54:36 · 25 views

BTVN buổi 2 - Đinh Phương Linh

2022-11-01 22:19:25 · 42 views

BTVN buổi 2

2022-11-01 23:18:35 · 21 views

BTVN Buổi 2

2022-11-02 11:27:49 · 46 views

BTVN BUỔI 2

2022-11-02 13:32:29 · 12 views

vẽ chân dung

2022-11-02 15:02:57 · 14 views

BTVN B2

2022-11-02 15:51:30 · 7 views

btvn 2

2022-11-02 16:58:51 · 7 views

BTVN B2

2022-11-02 17:22:00 · 17 views

bt2

2022-11-02 17:32:49 · 6 views

Pentool time

2022-11-02 18:18:27 · 6 views

BTVN buổi 2

2022-11-02 18:22:17 · 10 views

bai tap ve nha 2

2022-11-02 19:00:56 · 9 views

btvn

2022-11-04 11:09:40 · 10 views

Bài tập buổi 1

2022-10-27 19:37:55 · 50 views

btvn buổi 1

2022-10-27 21:46:35 · 47 views

bài tập về nhà

2022-10-27 22:10:02 · 31 views

BTVN buổi 1

2022-10-27 23:01:58 · 63 views

BTVN buổi 1

2022-10-28 01:01:07 · 28 views

BTVN B1

2022-10-28 09:31:38 · 15 views

BTVN Buổi 1

2022-10-28 10:15:59 · 131 views

btvn 1

2022-10-28 11:39:13 · 69 views

BT BUỔI 1

2022-10-28 14:04:07 · 26 views

BTVN buổi 1

2022-10-28 14:32:14 · 22 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-10-28 15:08:32 · 14 views

BTVN buổi 1

2022-10-28 18:09:27 · 12 views

Tạo hình

2022-10-28 18:15:09 · 12 views

Buổi 1 - BTVN - Vẽ hoa quả - Đinh Sao Linh

2022-10-28 18:26:52 · 19 views

BTVN buổi 1 - Đinh Phương Linh

2022-10-28 18:38:34 · 25 views

btvn buổi 1

2022-10-28 18:52:53 · 4 views

BTVN BUỔI 1

2022-10-28 21:01:56 · 6 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 1] Tạo hình cơ bản Minh hoạ 3 loại trái cây bất kỳ
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 2 Vẽ lại một bức ảnh có chủ thể ("Flat illustration" hoặc "Doodle on Photos")
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 3 Sử dụng các công cụ đã học tự sáng tạo 1 bản Expressive Typography
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 4 Thiết kế một tấm thiệp cho ngày lễ bất kì
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
[BTVN] - Buổi 5 Draft cho bài Infographic cuối kì