Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
AI 94.8 (Offline)
1 13 17 2039
Infographic

2022-11-20 01:38:52 · 72 views

BT Cuối Kỳ

2022-11-20 15:04:14 · 79 views

BTCK

2022-11-21 09:14:44 · 29 views

BTCK

2022-11-22 19:14:31 · 141 views

BTVN BUỔI 8

2022-11-24 13:55:42 · 12 views

BTCK - Hoàng Bảo Linh

2022-11-26 04:11:13 · 12 views

Skincare Infographic

2022-11-27 04:44:13 · 6 views

Bài tập cuối khoá

2022-11-27 15:00:44 · 13 views

Draft infographic - Hoàng Bảo Linh

2022-11-19 15:10:50 · 17 views

infograph

2022-11-19 21:54:49 · 95 views

BTVN Buổi 5 - Draft

2022-11-19 22:56:23 · 29 views

Draft

2022-11-20 01:40:49 · 13 views

Bản Draft lần 2

2022-11-20 14:22:16 · 12 views

Bài tập buổi 5

2022-11-20 14:39:49 · 13 views

Draft

2022-11-20 15:55:03 · 5 views

Birthday card

2022-11-10 08:24:59 · 22 views

BTVN Buổi 4

2022-11-11 01:25:58 · 60 views

BTVN BUỔI 4

2022-11-11 19:25:28 · 24 views

Bài giữa khóa - Thiệp mời

2022-11-11 19:40:19 · 79 views

BÀI GIỮA KÌ

2022-11-11 21:14:28 · 18 views

Đức Phương

2022-11-12 12:29:51 · 12 views

Bài tập về nhà buổi 4

2022-11-12 12:52:47 · 15 views

BTVN Buổi 4

2022-11-12 14:32:25 · 109 views

Bai tap ve nha

2022-11-12 15:19:58 · 5 views

Ladies Night

2022-11-12 16:55:19 · 12 views

BÀI GIỮA KỲ

2022-11-13 06:45:30 · 26 views

BTVN 4 - Hoang Bao Linh

2022-11-13 11:23:39 · 9 views

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

2022-11-05 20:45:31 · 25 views

Đức Phương

2022-11-06 12:31:16 · 19 views

Typography

2022-11-07 18:29:16 · 18 views

BTVN BUỔI 3

2022-11-07 22:08:10 · 10 views

Typography

2022-11-08 22:10:12 · 35 views

BTVN Buổi 3

2022-11-08 23:59:20 · 76 views

Bài tập về nhà buổi 3

2022-11-09 20:53:57 · 17 views

BTVN B3

2022-11-12 01:25:12 · 11 views

Butterfly

2022-11-12 02:37:39 · 9 views

BTVN Buổi 3

2022-11-12 14:16:53 · 68 views

BTVN 3 - Hoang Bao Linh

2022-11-13 00:10:52 · 8 views

btvn buổi 3

2022-11-19 11:28:54 · 4 views

BTVN b2

2022-11-05 15:08:36 · 99 views

BTVN Buổi 2

2022-11-05 15:11:58 · 31 views

ko phải Đức Phương

2022-11-05 15:12:54 · 10 views

Kylie Jenner

2022-11-05 15:13:22 · 7 views

BTVN - Buổi 2

2022-11-05 15:14:00 · 14 views

Bài tập buổi hai

2022-11-05 15:18:07 · 85 views

BTVN BUỔI 2

2022-11-05 15:23:08 · 14 views

Flat potrait

2022-11-06 01:07:44 · 19 views

Tạo hình Pentool

2022-11-06 03:51:00 · 24 views

BTVN Buổi 2

2022-11-06 15:21:39 · 35 views

BTVN 2 - Hoàng Bảo Linh

2022-11-08 11:07:49 · 5 views

PEACE!

2022-11-08 23:38:11 · 17 views

btvn buổi 2

2022-11-14 21:17:19 · 4 views

BTVN BUỔI 1

2022-10-29 21:06:35 · 21 views

BTVN Buổi 1

2022-10-29 22:19:26 · 74 views

BTVN Buổi 1

2022-10-29 22:46:35 · 15 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-10-30 13:59:16 · 25 views

BTVN BUỔI 1

2022-10-31 10:37:02 · 16 views

BTVN Buổi 1

2022-10-31 17:15:43 · 81 views

Đức Phương

2022-11-01 00:05:13 · 22 views

BTVN buổi 1

2022-11-01 01:11:45 · 34 views

Btap B1 - Hoa quả

2022-11-01 15:23:04 · 34 views

Hoàng Minh Đức

2022-11-02 10:41:57 · 12 views

BTVN buổi 1

2022-11-02 23:16:41 · 6 views

BTVN buổi 1:

2022-11-02 23:56:40 · 67 views

BTVN 1 - Hoàng Bảo Linh

2022-11-03 09:01:21 · 8 views

Cute Fruits

2022-11-05 14:37:04 · 9 views

Hoa quả vui nhộn

2022-11-05 21:32:19 · 11 views

btvn1

2022-11-17 22:40:26 · 1 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 1] Tạo hình cơ bản Minh hoạ 3 loại trái cây bất kỳ
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 2] Tạo hình nâng cao Thiết kế Flat Portrait hoặc Doodle on Photo
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 3] Typography Thiết kế Expressive Typography bất kỳ
Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 4] Màu sắc Thiết kế một tấm thiệp dành cho ngày lễ/sự kiện bất kỳ
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 5] Infograph Layout Infographic
Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 8] Tổng kết Hoàn thiện BTCK