Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
DA 2.1
2 0 8 990
Buổi 6: Vẽ Tĩnh Vật

2023-01-12 20:56:33 · 14 views

vẽ tĩnh vât

2023-01-12 20:57:50 · 10 views

tinh vat buoi 6

2023-01-12 20:58:20 · 6 views

Bài tập buổi 6

2023-01-12 21:01:22 · 10 views

Bai tap tinh vat buoi 5

2023-01-12 21:02:05 · 7 views

Vẽ Tĩnh Vật

2023-01-12 21:03:39 · 5 views

Bai tap tinh vat

2023-01-12 21:04:53 · 7 views

Em nộp bài ạ

2023-01-13 08:37:12 · 9 views

tĩnh vật buổi 7

2023-01-14 01:13:21 · 11 views

bai tinh vat

2023-01-15 10:12:09 · 4 views

bài tập buổi 6

2023-01-15 22:33:39 · 8 views

Bai tap tinh vat

2023-01-16 17:38:50 · 2 views

buoi 6

2023-01-17 19:20:37 · 2 views

bt hoan thien

2023-01-17 20:47:02 · 2 views

B6

2023-01-18 14:09:47 · 3 views

tinh vat

2023-01-10 20:58:41 · 12 views

bai tinh vat

2023-01-10 20:59:16 · 9 views

tinh vat buoi 6

2023-01-10 21:24:20 · 6 views

vẽ tĩnh vật

2023-01-10 21:53:17 · 6 views

Bai tap tinh vat 2

2023-01-10 22:32:39 · 6 views

dung hinh

2023-01-10 22:51:46 · 9 views

buổi 5: Vẽ tĩnh vật

2023-01-10 23:11:43 · 4 views

Tĩnh Vật

2023-01-10 23:39:22 · 5 views

B5

2023-01-11 00:19:03 · 3 views

bai tinh vat dung hinh buoi 4

2023-01-11 10:07:38 · 7 views

Em nộp bài vẽ tĩnh vật ạ

2023-01-11 16:23:18 · 9 views

ve tinh vat

2023-01-11 22:59:51 · 9 views

Bài 5: Vẽ Tĩnh Vật

2023-01-12 00:00:39 · 7 views

ve tinh vat

2023-01-12 04:53:08 · 10 views

Bài tập buổi 5

2023-01-12 14:17:10 · 2 views

Buổi 5 : Vẽ tĩnh vật

2023-01-12 16:45:14 · 5 views

vẽ tĩnh vật

2023-01-12 19:00:16 · 2 views

bài tập buổi 5

2023-01-12 19:04:28 · 4 views

tinh vat buoi 6

2023-01-12 19:45:00 · 1 views

Tổ hợp 5 khối

2023-01-07 23:10:38 · 16 views

Tổ Hợp 3 khối

2023-01-07 23:11:18 · 16 views

Tổ hợp 3 khối

2023-01-08 13:00:18 · 12 views

Tổ hợp 5 khối

2023-01-08 13:03:25 · 21 views

Buổi 4: Dựng Hình 3 Khối

2023-01-08 18:05:25 · 14 views

BTVN

2023-01-08 21:01:54 · 8 views

BTVN

2023-01-08 21:02:20 · 14 views

Bài tập 5 khối

2023-01-09 02:33:15 · 20 views

to hop khoi

2023-01-09 10:24:27 · 13 views

tổ hợp khối

2023-01-09 11:59:18 · 12 views

Bộ 5 khối buổi 4

2023-01-09 16:49:58 · 21 views

Bai tap tinh vat

2023-01-09 17:37:59 · 2 views

bai thuc hanh 4

2023-01-09 22:10:17 · 5 views

Bài tập buổi 4

2023-01-09 22:28:57 · 4 views

bài tập buổi 4

2023-01-09 23:14:03 · 17 views

to hop khoi buoi 5

2023-01-10 00:29:34 · 3 views

B4

2023-01-10 01:03:40 · 6 views

BT Buổi 4

2023-01-10 16:26:13 · 4 views

Bai tap 3+5 khoi

2023-01-10 17:10:58 · 5 views

tổ hợp khối

2023-01-10 18:54:10 · 3 views

Bài tập buổi 4

2023-01-10 20:37:25 · 1 views

to hop khoi bo 3 khoi

2023-01-12 22:17:06 · 1 views

to hop khoi 2

2023-01-14 16:47:40 · 1 views

Bộ Khối Cơ Bản

2023-01-03 21:01:53 · 15 views

Bài tập buổi 3

2023-01-03 21:02:53 · 17 views

bộ khối cơ bản

2023-01-03 21:04:34 · 11 views

Bài 3: Học vẽ dựng hình

2023-01-03 21:05:35 · 9 views

buoi 3 hoc ve sac do

2023-01-03 21:08:16 · 7 views

bo khoi co ban

2023-01-04 08:01:10 · 8 views

bai tap bo khoi hoan thien

2023-01-04 10:04:09 · 12 views

bài 3

2023-01-04 13:29:00 · 20 views

BTVN Buổi 3

2023-01-04 15:21:35 · 3 views

hooan thanh khoi

2023-01-04 19:24:36 · 4 views

Bài tập vẽ khối 3

2023-01-05 17:18:24 · 5 views

Thư Hà-B3

2023-01-05 18:08:26 · 1 views

Bai tap hinh khoi

2023-01-05 18:08:42 · 5 views

Bài tập buổi 3

2023-01-05 18:58:11 · 3 views

bai tap khoi cau

2023-01-05 19:17:04 · 2 views

bài tập buổi 3

2023-01-05 19:57:50 · 4 views

Bài tập buổi 2

2022-12-29 21:03:06 · 18 views

Nguyen Thai Binh

2022-12-29 21:03:11 · 15 views

buoi 2

2022-12-29 21:03:17 · 11 views

Digital Paiting buổi 2

2022-12-29 21:05:05 · 10 views

Thu Ha

2022-12-29 21:05:17 · 5 views

bai thuc hanh buoi 2

2022-12-29 21:05:19 · 3 views

Bai tap 2

2022-12-29 21:05:19 · 4 views

Vũ Ngọc Minh

2022-12-29 21:05:47 · 8 views

BAITAP2

2022-12-29 21:07:50 · 5 views

Bài 2: Học Dựng hình

2022-12-29 21:53:37 · 4 views

BÀI2

2022-12-29 23:06:05 · 10 views

BUOI 2: Dung hinh

2022-12-30 00:10:06 · 2 views

Bài tập 2

2022-12-30 00:21:19 · 9 views

Bài tập buổi 2

2022-12-30 17:17:43 · 10 views

bài tập dựng hình buổi 2

2022-12-30 23:49:18 · 14 views

Bài tập buổi 2

2023-01-02 21:22:56 · 18 views

BTVN Buoi 2

2023-01-03 09:46:25 · 3 views

Bài tập buổi 1

2022-12-27 21:03:49 · 36 views

Bai tap thuc hanh lam quen cong cu

2022-12-27 21:04:02 · 8 views

Bài tập buổi 1

2022-12-27 21:05:40 · 7 views

Buổi 1 làm quen tool photoshop

2022-12-27 21:06:15 · 15 views

Bai tap buoi 1 - Thư Hà

2022-12-27 21:06:29 · 9 views

buoi 1 lam quen tool photoshop

2022-12-27 21:07:05 · 15 views

Bài tập 1

2022-12-27 21:07:17 · 8 views

buoi 1 lam quen tool photoshop

2022-12-27 21:07:25 · 20 views

nop bai buoi 1

2022-12-27 21:07:41 · 14 views

bài 1

2022-12-27 21:07:46 · 24 views

buoi 1 lam quen tool photoshop

2022-12-27 21:09:35 · 49 views

buoi 1 lam quen voi photoshop

2022-12-27 21:12:54 · 14 views

Bai tap 1 PTS

2022-12-27 21:15:14 · 10 views

bai tap lam quen photoshop

2022-12-28 12:26:22 · 20 views

Thai Binh

2022-12-28 13:52:19 · 8 views

Buổi 1: Làm quen tool Photoshop

2022-12-28 21:37:21 · 13 views

Thuc hanh lam quen cong cu photoshop

2022-12-29 00:16:33 · 10 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
Bài tập buổi 1 Luyện tập khối cơ bản
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
bộ khối cơ bản file hoàn thiện finallllllll meow
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
Tổ hợp khối Bộ khối căn bản
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
Vẽ tĩnh vật nộp bài vào đây nha các bạn
Hệ số 1
Không bắt buộc
Hết giờ
Vẽ tĩnh vật buổi 2 mọi người nộp bài hoàn thiện vào đây nhé