Tìm kiếm

Bảng giá dịch vụ

Để ColorME Jobs giúp bạn kết nối với ứng viên phù hợp
Đăng tin tuyển dụng miễn phí không giới hạn
Quản lý tin tuyển dụng và CV ứng tuyển trên hệ thống của ColorME
Tối ưu thời gian tuyển dụng và khả năng tiếp cận ứng viên
logo-background
ColorPick
2.400.000 VNĐ
Hiệu lực 2 tuần
Quyền lợi
 • Tin xuất hiện vị trí "Fulltime/ Parttime/ Interns/ Remote"
 • Tin xuất hiện vị trí "Việc làm mới nhất"
 • Đẩy tin tự động
 • Truy cập data ứng viên bật tìm việc matching với jobs
 • Có quyền truy cập kho portfolio khổng lồ tại ColorME Talent
logo-background
ColorHunt
Nổi bật
3.600.000 VNĐ
Hiệu lực 2 tuần
Quyền lợi
 • Tất cả quyền lợi ở gói ColorPick, đồng thời:
 • Tin xuất hiện vị trí "Việc làm nổi bật"
 • Tin gắn nhãn "Hot"
 • Tin gắn nhãn "Tuyển gấp"
 • Tin xuất hiện vị trí "Banner"
 • Hỗ trợ liên hệ trực tiếp đối với ứng viên phù hợp
 • Có quyền liên hệ với ứng viên tài năng tại ColorME Talent
logo-background
ColorMax
6.000.000 VNĐ
Hiệu lực 2 tuần
Quyền lợi
 • Tất cả quyền lợi ở gói ColorHunt, đồng thời:
 • Tin xuất hiện độc quyền tại vị trí "Banner"
 • Gửi jobs qua email cho toàn bộ data ứng viên phù hợp
 • Tin tuyển dụng hiển thị trên mục "Gợi ý công việc" tại trang cá nhân của ứng viên matching (pop-up landing page)
SO SÁNH CHI TIẾT CÁC GÓI
Quyền lợi
ColorPick
ColorHunt
ColorMax
VỊ TRÍ HIỂN THỊ TIN TUYỂN DỤNG
Tin xuất hiện vị trí "Fulltime/ Parttime/ Interns/ Remote"
Tin xuất hiện vị trí "Việc làm mới nhất"
Tin xuất hiện vị trí "Việc làm nổi bật"
Đẩy tin tự động
Tin gắn nhãn "Hot"
Tin gắn nhãn "Tuyển gấp"
Tin xuất hiện vị trí "Banner"
Tin xuất hiện độc quyền tại vị trí "Banner"
GỢI Ý ỨNG VIÊN
Truy cập data ứng viên bật tìm việc matching với jobs
Hỗ trợ liên hệ trực tiếp đối với ứng viên phù hợp
Gửi jobs qua email cho toàn bộ data ứng viên phù hợp
Tin tuyển dụng hiển thị trên mục "Gợi ý công việc" tại trang cá nhân của ứng viên matching (pop-up landing page)
COLORME TALENTS
Có quyền truy cập kho portfolio khổng lồ tại ColorME Talent
Có quyền liên hệ với ứng viên tài năng tại ColorME Talent
Tại sao nên sử dụng dịch vụ của ColorME Jobs?
Tối ưu thời gian và chí phí tuyển dụng
Nền tảng dành riêng cho giới sáng tạo
Kết nối và lựa chọn ứng viên dễ dàng
image