Hoàng Kim Hưng
Đang làm tại
freelancer
Học tại
Đại Học Xây Dựng Hà Nội - NUCE
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
18/05/2019
Liên hệ
Kỹ năng