Nguyễn Hải Long

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Color me
Học tại
Đại học RMIT Việt Nam - RMIT
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
26/07/2019
Lần cuối Online
29-12-2021
Liên hệ
Kỹ năng