Nguyễn Long Vũ

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
tgggg
Học tại
Học Viện Hàng Không Việt Nam - VAA
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
5777 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
08/05/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
đóng khung

2020-08-06 11:25:31 · 689 views

pet

2020-07-30 13:39:49 · 636 views

snoop dogg

2020-07-26 09:48:09 · 672 views

cc

2020-07-07 19:11:45 · 877 views

tạp chí

2020-07-07 17:22:54 · 733 views

cucci

2020-07-06 13:50:51 · 708 views

nấu ăn

2020-07-04 18:10:46 · 395 views

Long Vũ

2020-06-13 15:02:03 · 331 views

Long Vũ

2020-06-13 12:48:13 · 336 views

Long Vũ

2020-06-13 12:46:25 · 400 views

AI 66.8
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AE 65.3
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
PT 64.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Ba Ba
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN 01

pet

BTVN 02

BTVN 03

đóng khung

BTVN 05

BÀI TẬP CUỐI MÔN

STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 63.7
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN 1

nấu ăn

BTVN 2

tạp chí

BTVN 3

cc

BTVN 4

BTVN 5

BTCK

snoop dogg

Bằng Khá
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 62.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4