Đinh Hồng Ngọc

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Đang làm tại
ColorME SG
Học tại
Đại Học Kinh Tế TPHCM - UEH
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
08/06/2020
Lần cuối Online
20-07-2022
Liên hệ
Kỹ năng