Phạm Thị Hải Yến

@xiaoantongxue.1311@gmail.com

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Trợ giảng Photography
Học tại
Đại học Y Hà Nội
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
15/03/2021
Lần cuối Online
23-11-2022
Liên hệ
Kỹ năng