PHOTOSHOP

CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU


Nếu bạn muốn tự tay chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế ấn phẩm truyền thông hay tự tay thiết kế CV thì đây chính là khóa học dành cho bạn! Khóa học Photoshop Cơ Bản kéo dài 8 buổi trong vòng 1 tháng, giúp bạn nắm vứng lý thuyết căn bản về công cụ và cách sử dụng phần mềm Adobe Photoshop.


NHỮNG LỢI ÍCH CỦA

KHOÁ HỌC PHOTOSHOP


 • Sử dụng thành thạo Photoshop
 • Thiết kế ấn phẩm truyền thông
 • Chỉnh sửa ảnh
 • Thiết kế CV
NHỮNG HÌNH ẢNH

VỀ COLORME
FEEDBACK

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

MỘT VÀI

BÀI TẬP HỌC VIÊN
CHÍNH SÁCH GIÁ

Chọn hình thức học phù hợp với bạn
Lớp tại ColorME

1.300.000đ

 • Học các lớp tại trung tâm colorME
 • Chọn cơ sở phù hợp với bạn
 • Chọn lịch học linh hoạt, dễ dàng
 • 8 buổi học offline
 • Giảng viên và trợ giảng support liên tục
 • Đăng kí combo để được giảm giá

Lớp cho Doanh nghiệp

Linh động

 • Đăng kí lớp riêng cho doanh nghiệp
 • Lịch học do doanh nghiệp chọn
 • Địa điểm học do doanh nghiệp chọn
 • 12 tiếng học
 • Học phí tuỳ số lượng học viên
 • Giáo trình xây riêng cho doanh nghiệp

Học kèm 1-1

2.500.000đ

 • Học một mình với một giảng viên
 • Lịch học do bạn chọn
 • Địa điểm học do bạn chọn
 • 12 tiếng học
 • Giảng viên support liên tục
 • Giáo trình riêng cho học viên
Chọn cơ sở gần bạn
Sau đó chọn lớp phù hợp

Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội


avatar url
Lớp PS 75.1

 • Thời gian: Sáng Thứ 3 - Sáng Thứ 5 (9h00-11h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 01/06/2021

avatar url
Lớp PS 75.2

 • Thời gian: Sáng Thứ 3 - Sáng Thứ 5 (9h00-11h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 01/06/2021

avatar url
Lớp PS 75.3

 • Thời gian: Tối Thứ 3 - Tối Thứ 5 (19h00-21h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 01/06/2021

avatar url
Lớp PS 75.4

 • Thời gian: Sáng Thứ 4 - Sáng Thứ 6 (9h00-11h00)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 02/06/2021

avatar url
Lớp PS 75.5

 • Thời gian: Tối Thứ 4 - Tối Thứ 6 (19h00-21h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 02/06/2021

avatar url
Lớp PS 75.6

 • Thời gian: Sáng Thứ 7 - Sáng Chủ Nhật (9h00-11h00)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 05/06/2021

avatar url
Lớp PS 1-1

 • Thời gian: Tùy theo sự sắp xếp của học viên và giảng viên
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: Liên hệ

avatar url
Lớp PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)

 • Thời gian: ColorME sẽ gọi cho bạn khi có lịch mới
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: Liên hệ

avatar url
Lớp PS 1-1 (Online)

 • Thời gian: Tùy theo sự sắp xếp của học viên và giảng viên
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: Liên hệ

avatar url
Lớp PS 75.11 (Online)

 • Thời gian: Tối Thứ 3 - Tối Thứ 5 (19h00-21h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 08/06/2021

avatar url
Lớp PS 75.12 (Online)

 • Thời gian: Tối Thứ 3 - Tối Thứ 5 (19h00-21h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 08/06/2021

avatar url
Lớp PS 75.13 (Online)

 • Thời gian: Tối Thứ 4 - Tối Thứ 6 (19h00-21h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 09/06/2021

avatar url
Lớp PS 75.14 (Online)

 • Thời gian: Tối Thứ 4 - Tối Thứ 6 (19h00-21h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 09/06/2021

avatar url
Lớp PS 75.15 (Online)

 • Thời gian: Sáng Thứ 3 - Sáng Thứ 5 (9h00-11h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 08/06/2021

avatar url
Lớp PS 75.16 (Online)

 • Thời gian: Sáng Thứ 7 - Sáng Chủ nhật (9h00-11h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 12/06/2021

avatar url
Lớp PS 75.17 (Online)

 • Thời gian: Chiều Thứ 7 - Chiều Chủ nhật (15h00-17h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 12/06/2021

avatar url
Lớp PS 76.1

 • Thời gian: Sáng Thứ 3 - Sáng Thứ 5 (9h00-11h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 29/06/2021

avatar url
Lớp PS 76.2

 • Thời gian: Chiều Thứ 3 - Chiều Thứ 5 (15h00-17h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 29/06/2021

avatar url
Lớp PS 76.3

 • Thời gian: Tối Thứ 3 - Tối Thứ 5 (19h00-21h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 29/06/2021

avatar url
Lớp PS 76.4

 • Thời gian: Sáng Thứ 4 - Sáng Thứ 6 (09h00-11h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 30/06/2021

avatar url
Lớp PS 76.5

 • Thời gian: Chiều Thứ 4 - Chiều Thứ 6 (15h00-17h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 30/06/2021

avatar url
Lớp PS 76.6

 • Thời gian: Tối Thứ 4 - Tối Thứ 6 (19h00-21h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 30/06/2021

avatar url
Lớp PS 76.7

 • Thời gian: Sáng Thứ 7 - Sáng Chủ nhật (9h00-11h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 03/07/2021

avatar url
Lớp PS 76.8

 • Thời gian: Chiều Thứ 7 - Chiều Chủ nhật (15h00-17h30)
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 03/07/2021

avatar url
Lớp PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)

 • Thời gian: ColorME sẽ gọi cho bạn khi có lịch mới
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: Liên hệ

avatar url
Lớp PS 1-1

 • Thời gian: Tùy theo sự sắp xếp của học viên và giảng viên
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: Liên hệ

avatar url
Lớp PS 1-1 (Online)

 • Thời gian: Tùy theo sự sắp xếp của học viên và giảng viên
 • Cơ sở 1 : Số 175 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: Liên hệ

Cơ sở 2 : Số 116 Trường Chinh - Quận Đống Đa - Hà Nội


avatar url
Lớp PS 75.8 (Trường Chinh)

 • Thời gian: Tối Thứ 3 - Tối Thứ 5 (19h00-21h30)
 • Cơ sở 2 : Số 116 Trường Chinh - Quận Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 01/06/2021

avatar url
Lớp PS 75.9 (Trường Chinh)

 • Thời gian: Tối Thứ 4 - Tối Thứ 6 (19h00-21h30)
 • Cơ sở 2 : Số 116 Trường Chinh - Quận Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 02/06/2021

avatar url
Lớp PS 75.10 (Trường Chinh)

 • Thời gian: Chiều Thứ 7 - Chiều Chủ nhật (15h00-17h30)
 • Cơ sở 2 : Số 116 Trường Chinh - Quận Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 05/06/2021

avatar url
Lớp PS 76.9 (Trường Chinh)

 • Thời gian: Tối Thứ 3 - Tối Thứ 5 (19h00-21h30)
 • Cơ sở 2 : Số 116 Trường Chinh - Quận Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 29/06/2021

avatar url
Lớp PS 76.10 (Trường Chinh)

 • Thời gian: Tối Thứ 4 - Tối Thứ 6 (19h00-21h30)
 • Cơ sở 2 : Số 116 Trường Chinh - Quận Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 30/06/2021

avatar url
Lớp PS 76.11 (Trường Chinh)

 • Thời gian: Chiều Thứ 7 - Chiều Chủ nhật (15h00-17h30)
 • Cơ sở 2 : Số 116 Trường Chinh - Quận Đống Đa - Hà Nội
 • Khai giảng ngày: 03/07/2021

Cơ sở 3 : Số 835/14 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP HCM


avatar url
Lớp PS 1-1 (Sài Gòn)

 • Thời gian: Tùy theo sự sắp xếp của học viên và giảng viên
 • Cơ sở 3 : Số 835/14 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP HCM
 • Khai giảng ngày: 31/05/2021

avatar url
Lớp PS - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)

 • Thời gian: ColorME sẽ gọi cho bạn khi có lịch mới
 • Cơ sở 3 : Số 835/14 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP HCM
 • Khai giảng ngày: 31/05/2021

avatar url
Lớp Ps 75.31 (Sài Gòn)

 • Thời gian: Thứ ba (09:00-11:30) - Thứ năm (09:00-11:30)
 • Cơ sở 3 : Số 835/14 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP HCM
 • Khai giảng ngày: 29/06/2021

avatar url
Lớp Ps 75.32 (Sài Gòn)

 • Thời gian: Thứ tư (18:30-21:00) - Thứ sáu (18:30-21:00)
 • Cơ sở 3 : Số 835/14 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP HCM
 • Khai giảng ngày: 30/06/2021

avatar url
Lớp PS 75.311 SG (Online)

 • Thời gian: Thứ ba (18:30-21:00) - Thứ năm (18:30-21:00)
 • Cơ sở 3 : Số 835/14 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP HCM
 • Khai giảng ngày: 08/06/2021

avatar url
Lớp PS 75.312 SG (Online)

 • Thời gian: Thứ tư (18:30-21:00) - Thứ sáu (18:30-21:00)
 • Cơ sở 3 : Số 835/14 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP HCM
 • Khai giảng ngày: 09/06/2021

avatar url
Lớp PS 75.313 SG (Online)

 • Thời gian: Thứ bảy (18:30-21:00) - Chủ nhật (18:30-21:00)
 • Cơ sở 3 : Số 835/14 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP HCM
 • Khai giảng ngày: 12/06/2021

Cơ sở 7 : 71 đường D5, Quận Bình Thạnh. Hồ Chí Minh


avatar url
Lớp Ps 75.71 (Sài Gòn)

 • Thời gian: Thứ tư (18:30-21:00) - Thứ sáu (18:30-21:00)
 • Cơ sở 7 : 71 đường D5, Quận Bình Thạnh. Hồ Chí Minh
 • Khai giảng ngày: 30/06/2021

avatar url
Lớp Ps 75.72 (Sài Gòn)

 • Thời gian: Thứ tư (18:30-21:00) - Thứ sáu (18:30-21:00)
 • Cơ sở 7 : 71 đường D5, Quận Bình Thạnh. Hồ Chí Minh
 • Khai giảng ngày: 30/06/2021

Cơ sở 8 : 253 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3


avatar url
Lớp Ps 75.81 (Sài Gòn)

 • Thời gian: Thứ ba (18:30-21:00) - Thứ năm (18:30-21:00)
 • Cơ sở 8 : 253 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3
 • Khai giảng ngày: 29/06/2021

avatar url
Lớp Ps 75.82 (Sài Gòn)

 • Thời gian: Thứ bảy (18:30-21:00) - Chủ nhật (18:30-21:00)
 • Cơ sở 8 : 253 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3
 • Khai giảng ngày: 03/07/2021

Cơ sở 9 : 431a Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh


avatar url
Lớp Ps 75.91 (Sài Gòn)

 • Thời gian: Thứ ba (18:30-21:00) - Thứ năm (18:30-21:00)
 • Cơ sở 9 : 431a Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • Khai giảng ngày: 29/06/2021