AE 57.1
BÀI TẬP GIỮA KỲ

Bài tập về nhà của mọi người sẽ là hoàn thành video Kinetic Typography cho một bài hát tối thiểu 30s

Nguyễn Văn Thành
Danh sách các bài đã nộp (1)
Hạn chót Hết giờ
BTGK

24-12-2019 · 666 views