PR 97.2 (Online) (Hà Nội)
BTVN BUỔI 2

Dựng 3 đoạn hội thoại trong 1 video

Nguyễn Thắng
Danh sách các bài đã nộp (8)
Hạn chót Hết giờ
Premiere b2

11-02-2023 · 28 views

bai tap so 2

13-02-2023 · 14 views

BTVN 2

14-02-2023 · 7 views

Pr. BTVN2

14-02-2023 · 5 views

https://www.youtube.com/watch?v=GHg9PVsTpJU

14-02-2023 · 7 views

Phạm Viết Phương Ngân Premiere Buổi 2

16-02-2023 · 27 views

bài tập buổi 2

23-02-2023 · 1 views

Chủ đề 2

24-02-2023 · 5 views