PR 97.2 (Online) (Hà Nội)
BTVN CUỐI KHOÁ

Quay và dựng video có thời lượng 1p30s – 2p (chủ đề tự chọn)

Nguyễn Thắng
Danh sách các bài đã nộp (6)
Hạn chót Hết giờ
BTVN B2

15-02-2023 · 14 views

Tham Nguyen - Sequence B2

15-02-2023 · 22 views

Reading Routine

02-03-2023 · 29 views

BTCK

03-03-2023 · 8 views

Phạm Viết Phương Ngân

03-03-2023 · 7 views

bt cuoi ky

03-03-2023 · 5 views