AE 101.4 (Offline) (Hà Nội)
Bài Tập Cuối Kỳ

Chọn 1 trong 3 đề tài sau đó làm video ngắn khoảng 45s về chủ đề đã chọn

Nguyễn Văn Tiến
Danh sách các bài đã nộp (3)
Hạn chót Hết giờ
BTCK

23-06-2023 · 15 views

BTCK_AE_Social Post

25-06-2023 · 79 views

BTCKAE 101.4

27-06-2023 · 10 views