BTCK UI Figma UI 107.2 Trần Thị Thu Quỳnh

2023-12-10 13:59:03 · 11 views

BTGK Landing Page

2023-12-02 10:56:50 · 28 views

BTVN 3 UI

2023-11-26 12:17:10 · 25 views

BTVN Buổi 2 UI

2023-11-25 14:17:45 · 16 views

Bai tap so 1 Figma

2023-11-19 14:45:32 · 4 views

Bài tập cuối kỳ (export to video)

2023-11-14 10:31:46 · 13 views

Bai cuoi ky

2023-11-09 17:25:12 · 27 views

BTVN PP Buổi 5

2023-11-02 17:48:39 · 14 views

BTVN 3

2023-10-26 19:05:09 · 16 views

BTVN 2

2023-10-24 00:00:07 · 22 views

PP Homework 1

2023-10-18 21:08:49 · 7 views

BTVN1

2023-08-25 00:17:35 · 104 views

Bài tập cuối khóa EnHub

2023-07-25 14:37:16 · 67 views

BTCK_AE_Social Post

2023-06-25 02:52:54 · 99 views

Bài cuối kỳ (1)

2023-06-18 15:28:51 · 14 views

Bài tập buổi 2

2023-06-17 10:53:55 · 4 views

BTVN1_Trần Thị Thu Quỳnh

2023-06-10 13:44:09 · 7 views

Instagram Clone

2023-06-06 17:30:18 · 6 views

Bài tập UXF Buổi 8_Nhóm 3

2023-06-01 18:53:45 · 74 views

Infographic BTCK Thu Quỳnh

2023-05-26 18:55:27 · 109 views

Kịch bản phỏng vấn của UXR

2023-05-23 13:36:33 · 16 views

Bài tập giữa khóa

2023-05-20 16:46:26 · 98 views

Bài tập Typography

2023-05-15 17:26:18 · 103 views

BTVN Buổi 2

2023-05-12 19:06:34 · 105 views

Bài tập buổi 2 - Giải pháp cho Con Sen

2023-05-11 15:06:47 · 141 views

Bài tập UA buổi 1

2023-05-09 18:42:55 · 5 views

BTVN1_Vẽ từ 3 loại trái cây

2023-05-08 21:43:12 · 153 views

BTCK_Trần Thị Thu Quỳnh

2023-05-07 19:10:36 · 65 views

Invisible cut

2023-05-06 07:14:04 · 9 views

DUNG DOAN HOI THOAI

2023-04-15 01:33:04 · 65 views

DỰNG VID THEO BEAT

2023-04-09 15:10:44 · 43 views

Indochine Concept

2023-04-02 05:12:40 · 345 views

Chụp ảnh theo 4 bố cục đã học

2023-03-25 12:36:27 · 39 views

230317_Những bức ảnh có ý nghĩa nhất

2023-03-17 19:02:40 · 114 views

TRẦN THỊ THU QUỲNH - LỚP 13.8

2016-07-31 08:21:12 · 163 views

UI 107.2 (Online)
Thiết Kế UI
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

Bai tap so 1 Figma

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 2 UI

BTVN Buổi 3

BTVN 3 UI

BTVN Buổi 4

BTGK Landing Page

BTVN Buổi 8

BTCK UI Figma UI 107.2 Trần Thị Thu Quỳnh

Xem bằng
PP 106.2 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Đức Hoàng
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

B1 Tạo hình khối

PP Homework 1

BTVN B2

BTVN 2

BTVN B3

BTVN 3

BTGK

B5 Xử lý dữ liệu

BTVN PP Buổi 5

BTCK

Bai cuoi ky

PS 104.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

BTVN 1

BTVN1

BTVN 2

BTVN 3

BTVN 4

BTVN 5

BTVN 6

BTVN 7

AE 101.4 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Bài Tập Buổi 1

BTVN1_Trần Thị Thu Quỳnh

Bài Tập Buổi 2

Bài tập buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài Tập Giữa Kỳ

Bài cuối kỳ (1)

Bài Tập Cuối Kỳ

BTCK_AE_Social Post

Xem bằng
AI 100.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BTVN] - Buổi 1

BTVN1_Vẽ từ 3 loại trái cây

[BTVN] - Buổi 2

BTVN Buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

Bài tập Typography

[BTVN] - Buổi 4

Bài tập giữa khóa

[BTVN] - Buổi 5

[BTVN] - Buổi 6

Infographic BTCK Thu Quỳnh

Xem bằng
UA 7.1
UI UX Toàn Diện
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 22 /24
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN Buổi 01

Bài tập UA buổi 1

BTVN Buổi 02

Bài tập buổi 2 - Giải pháp cho Con Sen

BTVN Buổi 04

Kịch bản phỏng vấn của UXR

BTVN Buổi 08

Bài tập UXF Buổi 8_Nhóm 3

BTVN Buổi 09

Instagram Clone

BTVN Buổi 11

BTCK

Bài tập cuối khóa EnHub

Xem bằng
PR 99.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

DỰNG VID THEO BEAT

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

DUNG DOAN HOI THOAI

BÀI GIỮA KỲ

Invisible cut

BÀI CUỐI KỲ

BTCK_Trần Thị Thu Quỳnh

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 98.4 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Dương Anh Phương Trang
Trợ giảng:
Phan Quang Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN1 - BỨC ẢNH CÓ Ý NGHĨA NHẤT

230317_Những bức ảnh có ý nghĩa nhất

BTVN2 - THỰC HÀNH CHỤP CÁC BỐ CỤC

Chụp ảnh theo 4 bố cục đã học

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Indochine Concept

Xem bằng
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Đức Hoàng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0