Phạm Thị Thuý An

@thuyanpham.ka@gmail.com

Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
913 lượt
Số lượt thích
19 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
10/02/2022
Lần cuối Online
09-08-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B10

2022-11-10 18:48:28 · 43 views

BTVN B9

2022-11-09 14:04:41 · 163 views

Minun Pokemon

2022-08-19 15:40:57 · 129 views

Snorlax

2022-08-17 19:07:11 · 185 views

Isometric bedroom

2022-08-16 21:17:35 · 393 views