Tìm kiếm
Dương Anh Phương Trang

@phuongtrang.duonganh

Nice to meet ya.

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Academy of Journalism and Communication
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
3484 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
24/09/2018
Lần cuối Online
02-08-2022
Kỹ năng
Gingerbread Cookies

2022-01-06 22:58:57 · 69 views

Simple product photoshoot (part 2)

2022-01-06 22:18:19 · 192 views

Simple product photoshoot

2021-10-29 17:49:41 · 162 views

Food and Beverage on Film

2021-09-06 11:55:30 · 382 views

Street Barber (with Dad)

2021-09-06 11:33:20 · 504 views

Simple Lighting (part 3)

2021-08-12 23:17:39 · 111 views

Simple photography ideas to try at home #1 Projector

2021-08-09 20:45:35 · 300 views

Simple Lighting (part 2)

2021-07-30 21:45:27 · 395 views

Simple Lighting (part 1)

2021-07-30 21:43:08 · 802 views

Bánh Trung thu Homemade

2021-07-30 21:06:27 · 567 views

PT 42.1
Photography