Dương Anh Phương Trang

@phuongtrang.duonganh

Nice to meet ya.

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Academy of Journalism and Communication
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
831 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
24-09-2018
Lần cuối Online
10 ngày trước
Kỹ năng