Dương Anh Phương Trang

@phuongtrang.duonganh

Nice to meet ya.

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Academy of Journalism and Communication
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
7165 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
24/09/2018
Lần cuối Online
02-08-2022
Kỹ năng
Gingerbread Cookies

2022-01-06 22:58:57 · 170 views

Simple product photoshoot (part 2)

2022-01-06 22:18:19 · 481 views

Simple product photoshoot

2021-10-29 17:49:41 · 377 views

Food and Beverage on Film

2021-09-06 11:55:30 · 843 views

Street Barber (with Dad)

2021-09-06 11:33:20 · 1050 views

Simple Lighting (part 3)

2021-08-12 23:17:39 · 235 views

Simple photography ideas to try at home #1 Projector

2021-08-09 20:45:35 · 498 views

Simple Lighting (part 2)

2021-07-30 21:45:27 · 892 views

Simple Lighting (part 1)

2021-07-30 21:43:08 · 1684 views

Bánh Trung thu Homemade

2021-07-30 21:06:27 · 935 views

PT 42.1
Photography