Dương Anh Phương Trang

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Academy of Journalism and Communication
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
74,938 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
24-09-2018
Liên hệ
Kỹ năng