Tìm kiếm
Nguyễn Huy Minh

@huyminh003@gmail.com

Living in Ha Noi

Ha Noi

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Khoa Quốc Tế - ĐHQGHN
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
76 lượt
Thành viên từ
30/10/2019
Lần cuối Online
20-07-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Màu sắc ảnh hưởng đến cảm xúc chúng ta như thế nào?

2022-03-11 14:56:27 · 76 views