Nguyễn Huy Minh

@huyminh003@gmail.com

Ha Noi

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Khoa Quốc Tế - ĐHQGHN
Thành viên từ
30-10-2019
Lần cuối Online
7 giờ trước
Liên hệ
Kỹ năng