Nguyễn Huy Minh

@huyminh003@gmail.com

Living in Ha Noi

Ha Noi

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Khoa Quốc Tế - ĐHQGHN
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
30/10/2019
Lần cuối Online
20-07-2022
Liên hệ
Kỹ năng