Vinh Hồ
Đang làm tại
foodcenter
Học tại
Viện Đại Học Mở Hà Nội - HOU
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
27/08/2018
Liên hệ
Kỹ năng