Phạm Thị Thủy

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Kiểm toán nhà nước
Học tại
Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
6676 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
07/11/2018
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
fan meeting

2018-12-20 19:13:50 · 683 views

Hội An

2018-12-16 17:58:23 · 757 views

Green Planets

2018-12-15 00:32:56 · 695 views

Poster Vfresh

2018-12-09 00:22:28 · 2510 views

VOGUE

2018-12-04 18:33:56 · 1215 views

Bay Lên

2018-11-28 21:41:54 · 816 views

PS 42.10 (cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Trương Bảo Ngọc
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

Bay Lên

BTVN B2

VOGUE

BTVN B3

Poster Vfresh

BTVN B4

Green Planets

BTVN B5

Hội An

BTCK

fan meeting

Xem bằng