Tìm kiếm
Phạm Thị Thủy

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Kiểm toán nhà nước
Học tại
Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
5528 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
07/11/2018
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
fan meeting

2018-12-20 19:13:50 · 593 views

Hội An

2018-12-16 17:58:23 · 610 views

Green Planets

2018-12-15 00:32:56 · 598 views

Poster Vfresh

2018-12-09 00:22:28 · 2010 views

VOGUE

2018-12-04 18:33:56 · 1064 views

Bay Lên

2018-11-28 21:41:54 · 653 views

PS 42.10 (cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Trương Bảo Ngọc
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

Bay Lên

BTVN B2

VOGUE

BTVN B3

Poster Vfresh

BTVN B4

Green Planets

BTVN B5

Hội An

BTCK

fan meeting

Bằng Giỏi