Huyền Thanh

@Huyền Thanh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
colorME
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
1918 lượt
Số lượt thích
29 lượt
Thành viên từ
26/09/2016
Lần cuối Online
24-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Sắp đặt Exhibition

2017-02-04 21:00:48 · 646 views

Design Camp 23 - Menu

2016-10-10 02:41:24 · 616 views

Design Camp 22 - Chess Icons

2016-10-02 21:05:36 · 656 views

Huyền Thanh Cảm hứng
19562 views - 2017-09-15 03:48:00
Ý nghĩa biểu tượng trong thiết kế Logo