Nguyễn Lê Giang

@terring12

Living in TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại học RMIT Việt Nam - RMIT
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
38 lượt
Thành viên từ
09/12/2019
Lần cuối Online
21-07-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Nguyen Van A - Bài Tập Buổi 01

2023-06-03 09:21:47 · 38 views