Tìm kiếm
Thy Bảo

@thybao1010

Living in Ho Chi Minh

TP. HCM

Đang làm tại
Freelancer
Học tại
Đại Học Kiến Trúc TPHCM - UAH
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
12/02/2020
Lần cuối Online
19-04-2022
Liên hệ
Kỹ năng