Thy Bảo

@thybao1010

Living in Ho Chi Minh

TP. HCM

Đang làm tại
Jogarbola Vietnam, ColorME Sài Gòn
Học tại
Đại Học Kiến Trúc TPHCM - UAH
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
172 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
12/02/2020
Lần cuối Online
19-04-2022
Liên hệ
Kỹ năng
SUNLIGHT COMPANY PROFILE

2023-04-03 11:09:44 · 36 views

TOHOKU JAPANESE RESTAURANT

2023-04-03 10:32:54 · 42 views

THE TEA HOUSE

2023-04-03 10:10:32 · 32 views

THE LITTLE BEAN - BRANDING

2023-04-03 10:02:45 · 62 views