Nguyễn Ngọc Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
Đại học Kinh tế Quốc dân
Dự án đã thực hiện
29 dự án
Số lượt xem
2553 lượt
Số lượt thích
15 lượt
Số lượt Featured
8 lượt
Thành viên từ
16/03/2016
Lần cuối Online
16-09-2021
Liên hệ
Kỹ năng
30 DAYS CHALLENGE

2017-07-07 02:00:03 · 58 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-07-05 19:29:58 · 65 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-07-04 23:27:41 · 56 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-07-04 16:18:40 · 62 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-28 14:22:30 · 57 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-28 00:28:39 · 120 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-27 16:11:12 · 57 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-27 14:38:45 · 45 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-26 22:19:03 · 85 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-24 05:26:43 · 80 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-23 15:54:06 · 125 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-23 02:09:55 · 102 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-22 21:58:55 · 80 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-22 01:58:05 · 129 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-21 23:21:55 · 66 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-20 00:41:20 · 58 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-19 23:54:37 · 95 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-19 13:13:33 · 86 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-19 12:56:14 · 45 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-17 17:44:48 · 68 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-16 00:53:20 · 80 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-15 13:29:00 · 70 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-13 20:03:08 · 72 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-13 18:39:49 · 121 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-11 19:35:42 · 110 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 14:22:11 · 87 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-09 00:54:20 · 144 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-08 20:47:41 · 110 views

30 DAYS CHALLENGE

2017-06-08 17:54:44 · 220 views

Illustrator
Giảng viên:
Zé Siêu Bé
Trợ giảng:
Nguyễn Hạnh Hương
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0