Huỳnh Vũ Hoài Nhân

Make it simple

Hồ Chí Minh

Đang làm tại
Microsoft, ColorME
Học tại
Đại học RMIT Việt Nam - RMIT
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
329 lượt
Thành viên từ
05-04-2017
Lần cuối Online
2 giờ trước
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Huỳnh Vũ Hoài Nhân chưa có bài viết nào