Đoàn Việt Hùng

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Đang làm tại
ColorME
Học tại
VGU
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
601 lượt
Thành viên từ
24/04/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 1

2018-11-07 15:29:09 · 601 views

8799 views - 2018-11-26 12:19:27
Tạo Liquid ink effect trong 5 phút
DP 41.1 (Sài Gòn)
Digital Painting - Sài Gòn
Giảng viên:
Nguyễn Quốc Toàn
Số buổi đã học: 2 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /13