Tìm kiếm
Trần Văn Trung

Living in Hà Nội

Học tại
HAUI
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
85 lượt
Số lượt thích
9 lượt
Thành viên từ
13/04/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
btvn buoi 2

2022-05-23 00:29:15 · 19 views

Bài CK

2022-05-08 10:07:48 · 23 views

btvn buổi 3

2022-05-07 15:27:58 · 14 views

BTVN_Buổi2

2022-04-19 11:37:58 · 18 views

BTVN Buổi 1

2022-04-16 23:22:11 · 11 views

PR 94.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 88.5 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Buổi 1

BTVN Buổi 2

btvn buoi 2

BTVN B3

BTGK

BTCK

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 87.7 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN 1

BTVN Buổi 1

BTVN 2

BTVN_Buổi2

BTVN 3

btvn buổi 3

BTVN 4

BTVN 5

BTCK

Bài CK