Nguyễn Kim Ngân

Hồ Chí Minh

Đang làm tại
colorME Sài Gòn
Học tại
Đại Học Kinh Tế TPHCM - UEH
Dự án đã thực hiện
36 dự án
Số lượt xem
9,660 lượt
Số lượt thích
16 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
06-08-2017
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Nguyễn Kim Ngân chưa có bài viết nào