Hoàng Trung Kiên

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
.
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
758 lượt
Thành viên từ
26/08/2017
Liên hệ
Kỹ năng
typeFont, dàn theo lưới, cắt ghép vùng

09/01/2020 · 384 views

Chọn vùng, transform tool

07/01/2020 · 374 views

PS 58.9
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 4/8
Số Topic đã hoàn thành: 2/7

BTVN 1

Chọn vùng, transform tool

BTVN 2

typeFont, dàn theo lưới, cắt ghép vùng

BTVN 3

BTVN 4

BTVN 5

BTVN 6

BT CUỐI KÌ