Nguyễn Thị Phương Giang
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
366 lượt
Số lượt thích
9 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
07/11/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI TẬP CUỐI KÌ

2024-05-15 21:30:01 · 78 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ

2024-05-07 21:43:26 · 102 views

BÀI TẬP SỐ 3

2024-05-01 01:28:35 · 125 views

BÀI TẬP SỐ 2

2024-04-23 23:21:13 · 32 views

BÀI TẬP SỐ 1

2024-04-18 15:13:11 · 29 views

PS 112.111 SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Hương Mai
Trợ giảng:
Trần Anh Khoa
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập số 1

BÀI TẬP SỐ 1

Bài tập số 2

BÀI TẬP SỐ 2

Bài tập số 3

BÀI TẬP SỐ 3

Bài tập giữa kì

BÀI TẬP GIỮA KỲ

Bài tập cuối kì

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Xem bằng
PS DANH SÁCH CHỜ SG
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0