Dương Thanh Hải

1

Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
184 lượt
Thành viên từ
17/03/2024
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Kỹ năng
Bài tập buổi 8

2024-04-11 19:03:08 · 23 views

Bài tập buổi 4

2024-04-02 18:34:38 · 35 views

Bài tập buổi 3

2024-03-28 18:06:15 · 29 views

Bài tập buổi 2

2024-03-26 13:14:35 · 31 views

Bài tập buổi 1

2024-03-21 07:22:01 · 66 views

AI 111.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Tuấn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

B1 Tạo hình cơ bản

Bài tập buổi 1

B2 Tạo hình nâng cao

Bài tập buổi 2

B3 Typography

Bài tập buổi 3

B4 Màu sắc

Bài tập buổi 4

B5 Infographic

B8 Tổng kết

Bài tập buổi 8

Xem bằng