Trần Nguyễn Hoàng Anh
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
297 lượt
Thành viên từ
26/03/2024
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
TRẦN NGUYỄN HOÀNG ANH

2024-05-14 22:59:41 · 90 views

Trần Nguyễn Hoàng Anh

2024-05-09 12:18:21 · 21 views

TRẦN NGUYỄN HOÀNG ANH - Poster tiến độ 2

2024-05-02 22:56:54 · 43 views

Trần Nguyễn Hoàng Anh - Photoshop buổi 3

2024-04-25 15:07:22 · 63 views

Trần Nguyễn Hoàng Anh - Photoshop buổi 2

2024-04-23 16:57:44 · 24 views

Trần Nguyễn Hoàng Anh - Photoshop Buổi 1

2024-04-18 16:45:31 · 56 views

PS 112.11 SG
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Nguyễn Thanh Vy
Trợ giảng:
Lương Nhật Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /5

BTVN BUỔI 1

Trần Nguyễn Hoàng Anh - Photoshop Buổi 1

BTVN Buổi 2

Trần Nguyễn Hoàng Anh - Photoshop buổi 2

Bài giữa kì

Trần Nguyễn Hoàng Anh - Photoshop buổi 3

Bài Cuối Kì

TRẦN NGUYỄN HOÀNG ANH

Giữa Kì Final

Trần Nguyễn Hoàng Anh

Xem bằng