Bùi Thị Lý
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
174 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
13/04/2024
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Sài Gòn
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Sài Gòn
Liên hệ
Kỹ năng
DP 112.91 SG

2024-06-07 14:06:57 · 46 views

Bai giua ky

2024-05-14 18:34:13 · 36 views

Bai Tap - DP 112.91 SG

2024-05-10 09:01:38 · 6 views

Bai Tap 5 - DP 112.91 SG

2024-05-10 09:01:06 · 16 views

Bài Tập 2 - DP 112.91 SG

2024-04-25 18:59:45 · 33 views

Bài Tập 1- DP 112.91 SG

2024-04-22 14:59:53 · 37 views

DP 112.91 SG
Digital Painting - Sài Gòn
Giảng viên:
Nguyễn Quốc Học
Trợ giảng:
Academy
Số buổi đã học: 13 /16
Số Topic đã hoàn thành: 6 /8

Bài tập về nhà 1

Bài Tập 1- DP 112.91 SG

Bài tập về nhà 2

Bài Tập 2 - DP 112.91 SG

Bài tập về nhà 3

Bài tập buổi 4

Bai Tap - DP 112.91 SG

Bài tập phối cảnh

Bai Tap 5 - DP 112.91 SG

Bài giữa kỳ

Bai giua ky

BT buổi 9

Bài cuối kỳ

DP 112.91 SG

Xem bằng