Trần Hoàng Phúc
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
144 lượt
Số lượt thích
7 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
17/04/2024
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Sài Gòn
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Sài Gòn
Liên hệ
Kỹ năng
[DP 112.91] Hoàng Phúc - Bài cuối kì

2024-06-06 15:01:36 · 24 views

BTVN 9

2024-05-19 17:06:45 · 10 views

[DP 112.91 SG] Giữa kì

2024-05-14 21:08:28 · 26 views

[BTVN 5] DP 112.91 SG

2024-05-10 15:38:05 · 10 views

[DP 112.91 SG] Tiến độ bài 8

2024-05-08 16:46:13 · 5 views

[BTVN3] Phúc

2024-05-02 22:08:59 · 14 views

[BTVN2] DP 112.91 SG - Hoàng Phúc

2024-04-25 22:50:16 · 20 views

[BTVN1] DP 112.91 SG - Hoàng Phúc

2024-04-23 21:38:37 · 35 views

DP 112.91 SG
Digital Painting - Sài Gòn
Giảng viên:
Nguyễn Quốc Học
Trợ giảng:
Academy
Số buổi đã học: 12 /16
Số Topic đã hoàn thành: 8 /8

Bài tập về nhà 1

[BTVN1] DP 112.91 SG - Hoàng Phúc

Bài tập về nhà 2

[BTVN2] DP 112.91 SG - Hoàng Phúc

Bài tập về nhà 3

[BTVN3] Phúc

Bài tập buổi 4

[DP 112.91 SG] Tiến độ bài 8

Bài tập phối cảnh

[BTVN 5] DP 112.91 SG

Bài giữa kỳ

[DP 112.91 SG] Giữa kì

BT buổi 9

BTVN 9

Bài cuối kỳ

[DP 112.91] Hoàng Phúc - Bài cuối kì

Xem bằng