Blogs

Chia sẻ kiến thức từ ColorME

Film Outdate (expired film) là film đã quá hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất. Khi đó, độ nhạy sáng của film cũng như những mức độ xử lý màu sẽ không còn đủ chuẩn. Vậy liệu người mới bắt đầu có nên chụp Film đã hết hạn?