Bộ nhận diện thương hiệu bao gồm những gì? Quy trình thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu là một yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tạo ra dấu ấn riêng, gắn kết với khách hàng và tạo nên sự nhận biết. Bài viết này sẽ giúp bạn khám phá từng khía cạnh của bộ nhận diện thương hiệu, bao gồm các thành phần cốt lõi và quy trình thiết kế, đồng thời thảo luận về vai trò và quy trình xây dựng một bộ nhận diện thương hiệu thành công.