10 Brush trong Digital Painting cho người mới bắt đầu

Photoshop brushes những công cụ tiện lợi giúp bạn tạo ra những bức tranh phức tạp nhưng vẫn tiết kiệm rất nhiều gian. Dưới đây là 10 brush trong digital painting cho người mới bắt đầu