Tìm kiếm

EM KHÔNG SHY - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐỒ HỌA ĐẦY ẤN TƯỢNG

“EM KHÔNG SHY” là một dự án được thành lập bởi Lệ Ngân - sinh viên ngành Graphic Design với mục đích nâng cao giá trị hiểu biết của cộng đồng, giúp các bạn trẻ thế hệ Gen Z quan tâm hơn đến sức khỏe phụ nữ và quan trọng hơn là làm chủ cơ thể để sống hạnh phúc, vui khỏe hơn mỗi ngày.