Ngành Thiết Kế Chuyển Động (Motion Design) là gì? Xu thế của ngành này trong năm 2024

Ngành thiết kế chuyển động (Motion Design) là lĩnh vực sáng tạo chuyên sâu trong ngành thiết kế đồ họa tập trung vào việc tạo ra các hình ảnh, đồ họa và văn bản có khả năng chuyển động. Các sản phẩm có ngành thiết kế chuyển động có thể được tạo ra như ấn phẩm quảng cáo truyền hình, poster 3D, phim hoạt hình, hoặc các ứng dụng trực tuyến,... Thiết kế chuyển động đòi hỏi việc sử dụng thành các công cụ và phần mềm đồ họa chuyển động như Adobe After Effects, Cinema 4D, hoặc Blender để tạo ra các đoạn video và hiệu ứng chuyển động linh hoạt, đồng thời các designer cũng phải có kiến thức về thiết kế để tạo ra các yếu tố hình ảnh và giao diện mỹ thuật.