Học thiết kế đồ hoạ có cần biết vẽ không?

Học thiết kế đồ hoạ có cần biết vẽ không? Có rất nhiều người cho rằng học thiết kế đồ hoạ thì bắt buộc phải vẽ đẹp. Nếu không biết vẽ thì không thể theo học thiết kế đồ hoạ được? Liệu học thiết kế đồ hoạ có cần biết vẽ không? Hãy cũng colorME đi tìm câu trả lời cho việc học thiết kế đồ hoạ có vần biết vẽ hay không qua bài viết dưới đây nhé!