Blogs

Chia sẻ kiến thức từ ColorME

Một đối tượng trong Illustrator sẽ mang hai yếu tố để đổ màu, đó chính là Fill và Stroke. Fill là phần màu nền bên trong của đối tượng còn Stroke là màu viền. Trong bài viết này, ColorME sẽ hướng dẫn bạn kĩ hơn về các thao tác để tạo stroke và cách để thay đổi kích cỡ stroke theo ý mình nhé.