AI 31.3
[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

Sử dụng các công cụ liên quan đến Type để thực hiện ít nhất một tấm photo quotes nội dung bất kì.

Ngọc Diệp (Lys)
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
Ai - BTVN B3

22-12-2017 · 48 views

BTVN B3

22-12-2017 · 16 views

BTVN B3 - Nguyễn Việt Phú - Ai 31.3

22-12-2017 · 23 views

BTVN buổi 3

21-12-2017 · 25 views

0
2
Nôp bài

22-12-2017 · 56 views

BTVN B3 - Hoàng Minh Hiếu - Ai 31.1

26-12-2017 · 37 views

btb3

21-12-2017 · 81 views

BTVN buổi 3

21-12-2017 · 81 views

BTVN_B3_Vũ Katia_Ai_31.3

22-12-2017 · 25 views