Nguyễn Thị Luyên

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Công ty cổ phần MISA
Học tại
.Đại học Ngoại thương
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
930 lượt
Số lượt thích
7 lượt
Thành viên từ
26/01/2017
Liên hệ
Kỹ năng
Everlasting Flower

2018-01-12 14:25:48 · 70 views

Remember

2018-01-09 14:52:13 · 89 views

Remember

2017-12-27 01:22:14 · 71 views

Ai - BTVN B3

2017-12-22 13:37:38 · 48 views

ID - BTVN2

2017-12-20 11:20:20 · 63 views

AI - BTVN B2

2017-12-19 14:57:17 · 59 views

Ai - BTVN B1

2017-12-15 02:59:21 · 104 views

ID - BTVN B1

2017-12-15 02:56:47 · 103 views

Ps 20.1 _ BTCK

2017-03-09 01:57:24 · 115 views

Ps20.1_BT05

2017-03-02 10:23:13 · 68 views

Ps 20.1 _ KT buổi 4

2017-02-28 10:16:27 · 58 views

Ps 20.1 _ BT02

2017-02-17 12:35:07 · 82 views

AI 31.3
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Ai - BTVN B1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

AI - BTVN B2

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

Ai - BTVN B3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Everlasting Flower

ID 31.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Hoàng Hiệp
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN B1

ID - BTVN B1

BTVN B2

ID - BTVN2

BTVN B3

BTVN B4

Remember

BTCK

Remember

ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 20.1
Photoshop
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Doãn Thanh Hải
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

[BUỔI 1] BÀI TẬP VỀ NHÀ

[BUỔI 2] BÀI TẬP VỀ NHÀ

Ps 20.1 _ BT02

[BUỔI 3] BÀI TẬP VỀ NHÀ

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

Ps 20.1 _ KT buổi 4

[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ

Ps20.1_BT05

[BUỔI 6] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BÀI TẬP CUỐI KÌ - Thiết kế layout

Ps 20.1 _ BTCK

AI - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0