UI - UX 54.1 (Cơ sở 5)
BTVN BUỔI 1

Redesign màn hình App yêu thích

Nguyễn Thị Băng Sương
Danh sách các bài đã nộp (6)
Hạn chót Hết giờ
redes Instagram

11-09-2019 · 563 views

btvn1

12-09-2019 · 767 views

Design screen Instagram

12-09-2019 · 1575 views

Instagram

11-09-2019 · 553 views

Instagram reDesign

12-09-2019 · 503 views

Bài tập về nhà buổi 1

11-09-2019 · 575 views